På grund av det rådande läget där smittorisken av Corona viruset stiger dag för dag har vi bestämt att vi småningom går över till distansarbete. Vi håller således kontoret stängt tillsvidare och ber att våra kunder skickar om möjligt materialet elektroniskt eller lämnar in det i den låsta postlådan vid ingången. Vi tömmer postlådan dagligen.

På grund av den oförutsebara framtiden sätter vi nu också in en extra växel för att med säkerhet få alla bokslut och övriga anmälningar inlämnade i tid. För att säkerställa detta ber vi Er vänligen att lämna in allt material som fattas till boksluten och skattedeklarationerna per 31.12.2019 samt bokföringsmaterialet för februari månad under denna vecka, dvs senast den 22.3.2020.

Vi sköter således nu all kommunikation via telefon och epost. Vid behov kan vi även ordna möten på distans. Ta således kontakt med oss som förut för vi är alla på jobb.
Vi hoppas att det här inte ställer till med besvär. Vi tar till dessa arrangemang för att skydda våra nära och kära och främst dem som hör till riskgrupperna.
Vi hoppas att alla ska hållas friska och detta ska gå över fort. Ta väl hand om Er!Hälsningar

 

Nina Alén, Tel: +358 40 533 2437, E-post: nina.alen@rfa.fi

Johanna Pajari, Tel: +358 40 533 6959, E-post: johanna.pajari@rfa.fi

Ulrika Fröberg, Tel: +358 40 533 8395, E-post: ulrika.froberg@rfa.fi

Heidi Ekholm, E-post: heidi.ekholm@rfa.fi