Nina Alén är ekonomie magister i redovisning från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har 20 års bred erfarenhet av redovisning som ekonomichef, controller och huvudbokförare inom olika företag, samt som redovisningskonsult på en bokföringsbyrå.

Nina har skaffat en gedigen kunskap inom redovisningens alla delområden och kan därför ge kunden redovisningstjänster av hög kvalitet.

Hör av dig till oss, vi ser fram emot att få hjälpa dig!

Tillsammans skapar vi flexibla lösningar för dina behov. Din framgång är vår framgång!